За нас

 Дома / За нас

Кои сме ние

Нашата специјалност се темели на 15 годишно професионално искуство и стремеж за постојан развој и следење на последните стандарди во професијата во која се афирмира нашиот интегритет.


Високото ниво на професионалност го докажуваме преку нашите услуги: ревизија, сметководство, даночен консалтинг, советодавни услуги и едукативни тренинг програми за оние кои сакаат заедно со нас да се изградат во експерти.


Градиме доверба и соработка со клиентите!

Мотив кој динамично не’ движи во нови предизвици е да ви овозможиме да бидете дел од нашата професионалност, а вие, како наш значаен клиент да ни дозволите да земеме заслуга во вашите успеси. Се стремиме нашето постоење и ангажирање да го засноваме на хумани вредности, принципи и технологии и да растеме заедно со вас, како наши клиенти.


Ние сме дел од решението, а не од проблемот!

Основна цел ни е да научиме за вашиот бизнис, да ги разбереме вашите потреби, предизвици, а особено вашиот идентитет како интегрален дел од бизнис опкружувањето.


Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.


Дозволете нашите професиони услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!

Нашите вештини

Нашите вредности

  • Компетентност преку доживотно учење
  • Прифаќање на нови технологии и решенија
  • Интегритет и етички принципи
  • Визионерство
  • Професионалност
  • Тимска работа

Нашиот тим

Име и презиме Позиција Искуство во години
Николаки Миов партнер-овластен ревизор 29 години
Кристина Тилиќ партнер-овластен ревизор 30 години
Марија Левкова сениор ревизор 5 години
Јасна Низамовска сениор ревизор 5 години
Весна Миовска сениор ревизор 2 години
Марија Ивановска сениор ревизор 5 години
Зорица Петрушевска овластен сметководител 18 години
Весна Стојковска овластен сметководител 19 години
Олга Коцева сметководител 1 година
Јасмина Ивановска сметководител 20 година
Елена Филевска сметководител 4 година
Даниела Тилиќ Менаџер на тренинг центар 2 години
Деjан Стојановски IT менаџер 20 години