Клиенти

 Дома / Клиенти

Друштва во сопственост на странски компании

- Телелинк доо Скопје

- Амфенол Технолоџи Македонија Кочани

- Пик КО Скопје

- Волво дооел Скопје

Производствени компании

- Алкалоид Скопје АД

- Фаморд АД

- Коримпекс Доо Скопје

- Хонор

Проекти финансирани од

- ЕУ фондови ( CARDS; IPA; EIDHR)

- Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)

- UNHCR

- SEEDnet

- CNV International

Игри на среќа

- АПЕКС – Скопје

Услужни и трговски друштва

- Аеродроми АД

- ЈП МРТВ

- Сет Компјутери АД

- КОРЛЕА ДОО Скопје

- МАК КАМ Милениум

- Црвен Крст

Градежни компании

- Македонија Проект АД

- Торакс ДОО

Единици на Локална Самоуправа

- Пробиштип

- Гостивар

- Велес

Спортски ентитети

- Фудбалска федерација на Македонија

- ФК Работнички

- Спортски центар - Борис Трајковски

Финансиски

- Македонска Развојна Фондација за Претпријатија

- Развојна Фондација Кримсон

Агенции, Здруженија, Асоцијации, Фондации

- ЗЕЛС

- ЗНМ - Здружение на новинари на Македонија

- Агенција за регулирање на пазарот на железнички услуги

- Национална Агенција за европски Образовни програми

- Македонско здружение на млади правници

- Унија на независни и автономни синдикати

- Асоцијација за Демократска Иницијатива Гостивар

- Македонски центар за меѓународна соработка

- Центар за премакултура и мироградба - Штип

- Стопанска комора на економски круг на северо-западна Македонија

- Фондација Бизнис старт-aп центар Битола

- ИнСоК

- Амбрела

- ИЦГО

- Косовски развоен центар

Наши Клиенти