Извештај транспарентност


Во согласност со член 35 од Законот за ревизија на 31.03.2024 година објавен е извештајот за транспарентност

Линк кон извештајот за транспарентност

Сметководство и Консалтинг

Подготвени сме да ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите ваши законски обврски и одговорности. Ви нудиме пристап до евиденцијата на вашите сметководствени настани во секое време, како и нејзина систематизација во вид на финансиски извештаи.

Едукација


Повеќе од 18 години вршиме едукативни обуки, тренинг и усовршување на оние кои се дел од сметководствените и финансиски тимови во компаниите. Со над 1800 успешно обучени индивидуалци, денес сме водечка компанија, лидер во делот на едукација на финансиските работници во земјата. Успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!

ШТО Е НАШАТА СПЕЦИЈАЛНОСТ?

Ревизија

Нашата задача, како одговорен ревизорски тим со 12 годишно искуство е изразување на независно и стручно мислење за тоа дали вашите финансиски извештаи вистинито и реално ја прикажуваат финансиската состојба и резултатот од работењето. Ги штитиме интересите на сопствениците на бизниси преку обезбедување на загарантирана доверба!

Сметководство и консалтинг

Подготвени сме да ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите ваши законски обврски и одговорности. Ви нудиме пристап до евиденцијата на вашите сметководствени настани во секое време, како и нејзина систематизација во вид на финансиски извештаи.

Едукација

Повеќе од 18 години вршиме едукативни обуки, тренинг и усовршување на оние кои се дел од сметководствените и финансиски тимови во компаниите. Со над 1800 успешно обучени индивидуалци кои го почувствуваа бенефитот од нашите курсеви, ние станавме водечка компанија, лидер во делот на едукација на сметководителите и финансиските работници во земјата. Направете го и Вие вистинскиот избор за вашата професионална едукација!

Софтвер

Ви нудиме модуларни решенија, едноставни за употреба, со можност за надоградба согласност Вашите потреби. Програмот ги обединува сите Ваши активности на едно место, Ви овозможува брз преглед на секој сегмент од Вашето работење.


  •   финансово работење
  •   материјално работење
  •   останати програми ( продавница, плата, основни средства, камати...)

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  • Развојот на Вашиот бизнис е наш прв приоритет
  • Се фокусираме на индивидуалните потреби на Вашиот бизнис
  • Обезбедуваме точни, транспарентни и издржани менаџмент извештаи
  • Го детектираме секој потенцијален проблем со кој би се соочил Вашиот бизнис
  • Го елиминираме ризикот од неусогласеност со законските прописи
  • Ја минимизираме Вашата даночна изложеност
  • Ви ги намалуваме трошоците за вработување и тренинг